Kullan?m ?artlar?

1. Şartlar

Web sitesine erişirken M2 Haberleri, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edin ve geçerli tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edin. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmanız veya bu web sitesine erişmeniz yasaktır. Bu sitede yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır.

2. Lisansın Kullanımı

M2 Notícias'ın web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirilmesine izin verilir. Bu, mülkiyet devri değil, lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:

  1. malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak;
  2. materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya kamuya teşhir amacıyla (ticari veya ticari olmayan) kullanmak;
  3. M2 Notícias web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya çalışmak;
  4. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldırmak; veya
  5. materyalleri başka bir kişiye devretmek veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri 'aynalamak'.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz otomatik olarak feshedilir ve M2 Notícias tarafından her an feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemeyi durdurduğunuzda veya bu lisansın feshedilmesi üzerine, ister elektronik ister basılı biçimde olsun, elinizde bulunan indirilmiş tüm materyalleri silmelisiniz.

3. Feragatname

  1. M2 Notícias web sitesindeki materyaller 'olduğu gibi' sağlanmaktadır. M2 Notícias, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin veya diğer hakların ihlal edilmemesine ilişkin zımni garantiler veya koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. .
  2. Ayrıca M2 Notícias, web sitesindeki veya bu malzemelerle bağlantılı veya bu web sitesine bağlı web sitelerindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar

M2 Notícias veya tedarikçileri hiçbir durumda M2 Notícias'taki materyalleri kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın, veri veya kar kaybı veya iş kesintisinden kaynaklanan hasarlar dahil) sorumlu olmayacaktır. M2 Notícias'a veya M2 Notícias'ın yetkili bir temsilcisine bu tür zararların olasılığı sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantiler üzerindeki sınırlamalara veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin doğruluğu

M2 Notícias'ın web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. M2 Notícias, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. M2 Notícias, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak, M2 Notícias materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

M2 Notícias, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin M2 News tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Herhangi bir bağlantılı sitenin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Değişiklikler

M2 Notícias, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Uygulanabilir yasa

Bu şartlar ve koşullar, M2 Notícias yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır ve siz, o eyalet veya bölgedeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul edersiniz.

tr_TRTurkish