Használati feltételek

1. Feltételek

ED2X közlemény

A weboldal elérésekor M2 Híradó, vállalja, hogy betartja ezeket a szolgáltatási feltételeket, az összes vonatkozó törvényt és el?írást, és elfogadja, hogy Ön felel?s az összes vonatkozó helyi törvény betartásáért. Ha nem ért egyet ezen feltételek bármelyikével, tilos a weboldal használata vagy elérése. Az ezen az oldalon található anyagokat a vonatkozó szerz?i jogi és védjegyjogok védik.

2. Licenc használata

Az M2 Notícias honlapján található anyagok (információk vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltése engedélyezett, csak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából. Ez egy engedély megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen engedély alapján nem:

  1. módosítani vagy másolni az anyagokat;
  2. az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre használja;
  3. megkísérli visszafejteni vagy visszafejteni az M2 Notícias weboldalán található szoftvereket;
  4. távolítsa el az anyagokról a szerz?i jogi vagy egyéb tulajdonosi jelöléseket; vagy
  5. átadja az anyagokat egy másik személynek, vagy „tükrözze” az anyagokat egy másik szerveren.

Ez a licenc automatikusan megsz?nik, ha Ön megsérti ezen korlátozások bármelyikét, és az M2 Notícias bármikor felmondhatja. Ezen anyagok megtekintésének abbahagyásakor vagy a jelen engedély megsz?nésekor törölnie kell az összes birtokában lév? letöltött anyagot, akár elektronikus, akár nyomtatott formátumban.

3. Jogi nyilatkozat

  1. Az M2 Notícias honlapján található anyagok „ahogy vannak” alapon jelennek meg. Az M2 Notícias nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és ezennel visszautasít minden egyéb garanciát, beleértve – korlátozás nélkül – a vélelmezett garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdon megsértésére vagy a jogok egyéb megsértésére vonatkozóan.
  2. Ezen túlmen?en, az M2 Notícias nem vállal garanciát, és nem vállal semmilyen kijelentést a weboldalán található, illetve az anyagokhoz vagy a webhelyre hivatkozott weboldalakon található anyagok felhasználásának pontosságára, valószín? eredményeire vagy megbízhatóságára vonatkozóan.

4. Korlátozások

Az M2 Notícias vagy beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felel?sséget semmilyen kárért (ideértve, de nem kizárólagosan az adat- vagy haszonvesztésb?l vagy az üzleti tevékenység megszakadásából ered? károkat), amelyek az M2 Notíciákon található anyagok használatából vagy felhasználási képtelenségéb?l erednek, még akkor sem, ha az M2 Notícias-t vagy az M2 Notícias meghatalmazott képvisel?jét szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehet?ségér?l. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák vagy a következményes vagy véletlen károkért való felel?sség korlátozását, el?fordulhat, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre.

5. Az anyagok pontossága

Az M2 Notícias honlapján megjelen? anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Az M2 Notícias nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az M2 Notícias bármikor, el?zetes értesítés nélkül módosíthatja a honlapján található anyagokat. Az M2 Notícias azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

Az M2 Notícias nem vizsgálta át az összes webhelyére hivatkozott oldalt, és nem vállal felel?sséget az ilyen linkelt oldalak tartalmáért. Bármely hivatkozás feltüntetése nem jelenti azt, hogy az M2 News támogatja az oldalt. A hivatkozott webhelyek használata a felhasználó saját felel?sségére történik.

Módosítások

Az M2 Notícias bármikor, el?zetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja webhelyére vonatkozó jelen szolgáltatási feltételeket. A weboldal használatával Ön magára nézve kötelez?nek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételek aktuális verzióját.

Alkalmazandó jog

Ezeket a feltételeket az M2 Notícias törvényei szabályozzák és azok szerint értelmezik, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy helység bíróságainak kizárólagos joghatóságának.

hu_HUHungarian