Förmånsbetalning för offentliga arbetstagare, offentliga tjänstemän, är förskjuten, men följer samma regler som gäller för betalning för arbetare i den privata sektorn.

Slut på registrering ta emot från ta emot upp till
0 15/02/2022 29/12/2022
1 15/02/2022 29/12/2022
2 17/02/2022 29/12/2022
3 17/02/2022 29/12/2022
4 22/02/2022 29/12/2022
5 24/02/2022 29/12/2022
6 15/03/2022 29/12/2022
7 17/03/2022 29/12/2022
8 22/03/2022 29/12/2022
9 24/03/2022 29/12/2022